Визначення видимості методом конкуруючих точок

На фронтальній проекції вибирається точка перетину проекцій прямий і однією з прямих лежать в заданій площині. Цьому перетину зіставляється фронтально проектує промінь F. По горизонтальній проекції визначається пряма знаходиться ближче до центру проекції. У прикладі точка 1 "ближче" до спостерігача, і так як точка 1 належить прямій лежить в площині, то на промені F площину перекриває пряму і пряма не видима.

Аналогічно по променю H визначається видимість прямої відносно площини на горизонтальній проекції. Точка 3 приналежній прямій знаходиться вище прямої лежить в площині, і таким чином пряма видима щодо заданої площині.

Для обох проекцій, видимість прямої "змінюється на протилежну" в точці перетину прямої і площини . Пари 1-2 і 3-4 називаються конкуруючі точки.

Нарисна геометрія

- рішення ваших завдань.
приклади завдань .