ВНЗ України (Дніпропетровськ, Одеса)

Вищі навчальні заклади Дніпропетровська це 11 державних і приватні  вузи Дніпропетровська

Вищі навчальні заклади Дніпропетровська це 11 державних і приватні вузи Дніпропетровська .

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (ДГАЕУ) (укр. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (ДДАЕУ)) - вищий навчальний заклад сільського господарства в Дніпропетровську. Має 4-й рівень акредитації Міністерства освіти України.

Ранні роки

Заснований 11 вересня 1922 року по рішенню Управління освітою УРСР на базі кафедри зоотехніки Київського політехнічного інституту як Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут. Складався спочатку з ветрінарного і зоотехнічного факультетів. У 1930 році на базі зоотехнічного факультету був створений Київський зоотехнічний інститут, який постановою Раднаркому УРСР від 19 квітня 1934 був перебазований в Дніпропетровськ. Директором інституту став М. А. Селех.

У жовтні 1934 був відкритий агрономічний факультет, що призвело до чергового перейменування в Дніпропетровський сільськогосподарський інститут (ДСХІ). Через рік почало функціонувати заочне навчання на агрономічному та зоотехнічному факультеті. Раніше до 1940 року роботу заочного відділення контролював Український інститут заочного навчання, функції якого пізніше перейшли до дирекції ДСХІ.

За період з 1920 по 1939 роки інститутом було підготовлено 2 тисячі зоотехніків і агрономів, а також приблизно стільки ж фахівців з управління сільським господарством. З числа студентів 18 згодом отримали звання професорів, 6 - докторів наук, 13 - кандидатів наук і 19 - доцентів.

У другій половині 1980-х почалася робота по формуванню навчально-наукового комплексу на базі ВНЗ, яку не вдалося завершити в СРСР. 14 травня 1991 року інститут був перейменований в Дніпропетровський державний аграрний університет. У 1995 році був відкритий інститут післядипломного навчання, а з 1996 року функціонує магістратура. У 2014 році аграрний університет перейменували на аграрно-економічний.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ - вищий навчальний заклад Дніпропетровська.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ - вищий навчальний заклад Дніпропетровська

Університет засновано 16 березня 1966 роки як Дніпропетровська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР. У 1992 році вона була реорганізована в Дніпропетровське училище міліції МВС України. 1 вересня 1997 року училище міліції було перетворено до вищого навчального закладу - Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. У 2001 році на базі інституту створена Юридична академія МВС України, яка в 2005 році була реорганізована в Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Сьогодні університет - це вищий навчальний заклад IV-го рівня акредитації, потужний науково-навчальний комплекс Придніпровського регіону і України.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара - один з основних вузовДнепропетровска і України. Заснований в 1918 р В університеті навчається понад 15 тисяч студентів (2008 рік), з них понад 12 тисяч на денній формі навчання. Підготовка фахівців в університеті здійснюється за денною, заочною та екстернатною формами навчання в 10 областях знань, 37 напрямками підготовки фахівців з вищою освітою і 69 спеціальностями з ліцензованим обсягом прийому 2860 осіб.

25 червня 2008 року університету було присвоєно ім'я Олеся Гончара.

У 2013 році увійшов до топ-10 найпопулярніших українських ВНЗ - лідерів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів, з 32 тис. 597 заяв.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна - вищий навчальний заклад в Дніпропетровську, що готує інженерні кадри для залізничного транспорту. Працює з 1930 року.

Університет має в своєму складі 10 факультетів, технічний ліцей, бізнес-школу, філії у Львові та Одесі. 39 кафедр включають 20 філій на підприємствах залізничного транспорту. Для залучення перспективної молоді для навчання в університеті на головних залізничних вузлах діють 32 довузівських центру. Професорсько-викладацький склад налічує 650 викладачів. Серед них вчені ступені мають 70%. В університеті працюють 50 докторів наук, професорів, 18 членів галузевих академій, 85 лауреатів державних та іменних премій, почесних працівників науки, вищої школи і галузей народного господарства. Серед викладачів університету - Соросовські Професори і Доценти, а також одержувачі грантів Фулбрайта, Міжнародного наукового фонду, що дозволяє проходити стажування в Німеччині, Франції, США. В університеті (станом на січень 2013 року) на денній формі навчається 4 тисячі студентів.

НГУ - Національний гірничий університет (укр. Національний гірничий університет), розташований в Дніпропетровську, Україна. Пам'ятка архітектури національного значення.

Сьогодні Національний гірничий університет - один з провідних навчальних закладів і є провідним навчальним закладом держави в геологорозвідувальній та гірничодобувній галузях.

У складі університету 53 кафедри (27 з яких - випускаючі), об'єднані в 9 факультетів денної форми навчання, Інститут заочної освіти, Міжгалузевий інститут безперервної освіти, аспірантура і докторантура, розвинена науково-дослідна частина, Центр енергозбереження та енергоменеджменту, Геммологічний центр, Придніпровський регіональний науково-технічний центр технічного захисту інформації, Інститут з проектування гірничих підприємств, Навчально-науково-виробничий центр «Вугілля», Навчально-науково-виробництві ний центр «Безпека», Науково-навчальний центр фізики нанопроцесів і гірських порід .. Взаємодія університету з зарубіжними партнерами в освітній та науковій сферах забезпечує Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва, до складу якого входять відділ міжнародних зв'язків, Навчально-науковий центр підготовки іноземних громадян , Відділ міжнародних освітніх проектів, Українсько-американський лінгвістичний центр, Українсько-німецький культурний центр, центр мовної підготовки, Українсько-іспано-латиноамериканський й центр, Центр українсько-польського співробітництва, українсько-японський центр.

Вищі навчальні заклади Одеси це державні та приватні вузи Одеси .

Одеський національний морський університет

До складу університету входить 7 факультетів і 2 центри:

 • кораблебудівний,
 • судномеханічний,
 • механізації портів,
 • воднотранспортних і шельфових споруд,
 • транспортних технологій і систем,
 • економіки і управління,
 • юридичний,
 • центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації,
 • центр довузівської підготовки молоді.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Ушинського

Університет акредитований в повному обсязі за IV рівнем акредитації і здійснює підготовку педагогічних працівників за багатоступеневою системою бакалавр, магістр.

Ректором університету є доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України - Олексій Якович Чебикін.

Основною метою університету є підготовка кваліфікованих фахівців для забезпечення системи освіти Південного регіону вчителями, вихователями, психологами і т. Д.

В структуру університету входять сім інститутів: мистецтв; фізики і математики; фізичної культури та реабілітації; психології; мов світу; початкового і гуманітарно-технічної освіти; дошкільної та спеціальної освіти; факультети: художньо-графічний; музичної освіти, фізико-математичний; фізичного виховання; фізичної реабілітації; психологічної освіти; історико-філософський; іноземних мов; української філології; початкового навчання; дошкільної педагогіки і психології; працюють підготовче відділення і факультет післядипломної освіти, Одеський педагогічний коледж; Білгород-Дністровське педагогічне училище; Балтське педагогічне училище; Одеський професійний ліцей сфери послуг, Балтський і Кременчуцький навчально-консультаційні центри; Севастопольський навчально-консультаційний пункт, Методичний центр художнього та естетичного виховання дітей та молоді; більше 40 гімназій, шкіл, дошкільних установ регіону, що утворюють педагогічний комплекс і складають його експериментальні майданчики. Університет здійснює підготовку фахівців за 7 напрямків по 18 спеціальностями. Контингент студентів становить майже 7 тис. Чоловік (з них на денній формі навчання - 3391, на заочній - 3239). За рахунок коштів державного бюджету навчається 3354 студентів (денна форма навчання - 2520, заочна - 834), за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб - 3274 студенти (денна форма навчання - 871, заочна - 2403).

На 39 кафедрах працюють 489 викладачів, а також вчені, запрошені з зарубіжних країн, інститутів НАН і АПН України.

Наукові школи академіка А. М. Богуш, академіка А. Я. Чебикіна, член-кореспондента АПН України Р. Ю. Мартинової, професорів А. Р. Гохмана, Д. С. Аров, Г. І. Хмелюк, Г. М. Губреева, А. Ю. Ківа, що склалися в університеті, широко відомі в Україні та за кордоном своїми досягненнями в галузі педагогіки, психології, фізики, математики. Ці школи визнані міжнародними показниками. В рамках цих шкіл проводиться підготовка аспірантів по 37 спеціальностям, докторантів по 9. В університеті функціонують три спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за 7 спеціальностями. За останні роки захищено 13 докторських і 151 кандидатську дисертацію. Наукові розробки проводяться в плідній співпраці з вченими США, Канади, Ізраїлю, Франції, Нідерландів, Молдови, Німеччини, Іспанії, Мексики, Росії в рамках спільних договорів, проектів і підтримки фондів, програм, зокрема «Відродження», INTAS, CDRE, DAAD , за рахунок держбюджетного фінансування та власних коштів університету. Щорічно МОН України на підставі експертизи визначає 3-5 наукових розробок вчених університету, які мають світовий рівень. Вчені університету беруть активну участь у виконанні державних програм Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, НАН України, Одеської обласної державної адміністрації ( «Регіональна ініціатива»). Університет має стратегічний план розвитку, який передбачає оптимізацію тематики наукових досліджень з метою вирішення актуальних проблем, пов'язаних з підготовкою сучасного вчителя, відкриття нових спеціалізованих вчених рад з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Університет пройшов атестацію з питань наукової і науково-технічної діяльності і отримав вищий рівень категорії «А» і визнаний кращим в цьому напрямку серед педагогічних вузів України. Університет підтримує постійні зв'язки з академічними установами НАН та АПН України, провідними вузами на підставі 20 договорів про співпрацю.

Університет акредитований і рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України внесено до Державного реєстру навчальних закладів України з ліцензією на право освітньої діяльності за IV рівнем акредитації.

Одеський національний медичний університет (скор. ОНМедУ) - вищий навчальний заклад України, розташоване в м.Одесі. Заснован у 1900 році як факультет Новоросійського університету , Незабаром після заснування був виділений в Одеський медичний інститут, потім перейменований в Одеський медичний інститут ім. Пирогова. В 1994 році вуз отримав статус університету і відповідне найменування (Одеський державний медичний університет).

В  1994 році  вуз отримав статус університету і відповідне найменування (Одеський державний медичний університет)

21 серпня 2010 Указом Президента України В. Ф. Януковича Одеському державному медичному університету надано статус національного і постановлено далі іменувати його - Одеський національний медичний університет.

В університеті функціонують 8 факультетів: медичний № 1 (спеціальність «Лікувальна справа»), медичний № 2 (спеціальність «Лікувальна справа»), медичний № 3 (спеціальність «Педіатрія»), медичний № 4 ( «Медико-профілактична справа»), стоматологічний, фармацевтичний, міжнародний, післядипломної освіти.

В університеті працюють 43 клінічні кафедри, які дислокуються в 63 лікувально-профілактичних закладах м Одеси і області. Всі кафедри університету мають свій сайт в інтернеті, на якому розташовані необхідні методичні матеріали українською, російською та англійською мовами. В бібліотеці університету створено електронний каталог всього фонду книг і журналів (понад 700 тис. Найменувань), електронний фонд навчальної літератури, забезпечений on-line доступ до електронних ресурсів. Для ефективного безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів створений Центр дистанційної освіти. В університеті створені всі умови для активного студентського дозвілля. Університетський спортивний комплекс має 6 спортивних залів: ігрових видів спорту, настільного тенісу, аеробіки та художньої гімнастики, шейпінгу, тренажерний зал і легкоатлетичний манеж. Працюють кілька спортивних секцій: легкої атлетики, баскетболу, гандболу, тенісу, пауерліфтінгу, гирьового спорту, плавання, фехтування, міні-футболу, боротьби дзюдо, боротьби, самбо, шахів. У гуртожитках є спортивні майданчики і тренажерні зали. На березі Чорного моря в Люстдорфе розташована спортивно-оздоровча база для студентів. В університеті існує центр студентської творчості «VITA». У ньому активно діють 30 різножанрових творчих колективів (вокальна студія «Гармонія», ансамбль сучасного та естрадного танцю «Експромт», ансамбль фольклорного співу і танцю та інші), що об'єднує близько 250 студентів. У п'яти гуртожитках проживає майже 2500 студентів.