Заява на атестацію вихователя на першу категорію в ДОУ по ФГОС

 1. Заява на атестацію вихователя на першу категорію в ДОУ по ФГОС
 2. Нові можливості для кар'єрного зростання
 3. Додаток до заяви на атестацію вихователя на 1 категорію

Завантажити книгу «Документообіг»
Завантажити безкоштовно в .pdf

заява на атестацію вихователя на першу категорію в ДОУ по ФГОС - базовий документ, складання якого є обов'язковою умовою підготовки до атестації. Форма заяви є стандартною, в документ слід обов'язково включити такі інформаційні блоки:

 • прохання про проходження атестаційного оцінювання;
 • дані про актуальну категорії;
 • підставу для звернення до атестаційної комісії;
 • використання передових педагогічних технологій;
 • дані про особистий внесок у підвищення рівня дошкільної освіти;
 • методична діяльність;
 • характер взаємодії з сім'ями дітей ;
 • відомості про здобуту освіту, педагогічний стаж.

прохання про проходження атестаційного оцінювання;  дані про актуальну категорії;  підставу для звернення до атестаційної комісії;  використання передових педагогічних технологій;  дані про особистий внесок у підвищення рівня дошкільної освіти;  методична діяльність;  характер  взаємодії з сім'ями дітей  ;  відомості про здобуту освіту, педагогічний стаж

Заява на атестацію вихователя на першу категорію в ДОУ по ФГОС

Документ-заявка на проходження процедури атестації складається відповідно до зразка з метою надання членам атестаційної комісії повної інформації про професійні досягнення та потенціал заявника.

Тому до написання заяви не можна підходити формально: в інтересах наказом Міністерства освіти України вихователя вказати повну інформацію про застосовувані методи педагогічної роботи та творчих пошуках.

Завантажити зразок заяви на атестацію вихователя на першу категорію в ДОУ по ФГОС
Завантажити в .docx

Завантажити зразок заяви на атестацію вихователя на першу категорію в ДОУ
Завантажити в .docx

Завантажити приклад зявленія на атестацію вихователя на першу категорію в ДОУ по ФГОС
Завантажити в .docx

Структура заяви на атестацію вихователя на першу категорію в ДОУ по ФГОС

 1. «Шапка» заяви (найменування адресата (повна назва атестаційної комісії) і адресанта (П.І.Б. вихователя), місце роботи педпрацівника (повна назва дитячого садка)).
 2. Назва документа - заява (виноситься на середину рядка).
 3. Стандартне вступ: «Прошу атестувати мене на I кваліфікаційну категорію за посадою« вихователь »».
 4. Інформація про атестації, пройдених раніше, і терміні дії присвоєної категорії: «В даний час маю II кваліфікаційну категорію, дію якої закінчується .... (дата). Передбачуваний термін проходження атестації - ... (дата) ».
 5. Інформація про профдіяльності, здійснюваної в міжатестаційний період ( «Підставою для атестації на II кваліфікаційну категорію вважаю результати роботи, відповідні актуальним простандартам ...»). Професійну активність можна проілюструвати через:
  • теми педагогічної роботи (наприклад, «Тема досвіду: Розвиток мовної активності дошкільнят через дидактичні ігри або Створення умов для стимуляції пізнавальних здібностей дітей через взаємодію з дорослими за видами активності, відповідним віковим потребам»);
  • мети професійної діяльності (наприклад, «Були поставлені наступні завдання: використовувати розваги дидактичного характеру для стимуляції мовної активності вихованців, залучати дітей до дослідницької роботи, що проводиться спільно з членами сімей»);
  • використання технологій виховання, що відповідають вимогам часу ( «З метою активізації розвитку вихованців застосовую в педагогічній практиці такі методи і прийоми: технології ТРВЗ, створення проблемних ситуацій в рамках пошукової та пізнавальної активності, метод проектів, соціо-ігрові прийоми роботи»);
  • організація предметно-просторового середовища ( «Розвиваючу предметно-просторове середовище в групі розширюю з урахуванням вимог ФГОС тематичними центрами« Ми - почемучки »,« Куточок відкриттів »і т.д.);
  • індивідуальні особливості ведення педагогічної практики ( «При організації роботи в групі особливу увагу приділяю підбору дидактичних посібників та їх адаптації до віку і індивідуальних потреб дошкільнят»);
  • особистий внесок у розробку методичних посібників ( «Розробила авторське методичний посібник ...», «Є членом творчої методичної групи, що спеціалізується на проектуванні програми розвитку ДНЗ»);
  • організація різних видів активності, які сприяють розширенню соціального досвіду дошкільнят ( «Систематично організую участь дітей в дослідницьких проектах, пізнавально-розважальних заходах ...»);
  • співпраця з представниками сімей вихованців з метою підвищення їх компетенції в питаннях навчання та виховання ( «В рамках організації взаємодії з батьками використовую традиційні (збори, бесіди, індивідуальні консультації) і нестандартні (практикуми, пізнавальні дозвілля, розробка і реалізація дослідницьких міні-проектів .. .) форми роботи ».
 6. Подання особистих педагогічних напрацювань ( «Результати моїх професійних пошуків опубліковані в тематичних виданнях, на особистому інтернет-порталі та офіційному сайті ДНЗ (назви робіт з посиланнями))».
 7. Особисті відомості (місце навчання і спеціальність, стаж педработи, в тому числі на даній посаді і в даному ДОУ, наявність професійних нагород і звань, дані про підвищенні кваліфікації вихователя ).

Нові можливості для кар'єрного зростання


Спробуй безкоштовно! Навчальна програма "Компетенції вихователя". За проходження - диплом про професійну перепідготовку. Навчальні матеріали представлені у форматі наочних конспектів з відеолекціями експертів, супроводжуються необхідними шаблонами і прикладами.

Заява на атестацію вихователя на першу категорію завіряється підписами наказом Міністерства освіти України вихователя, старшого методиста і завідувача дитячого садка, а відповідального керівника відділу освіти.

Повний текст зразків заяв на присвоєння вищої категорії вихователя ДНЗ представлений в додатках.

Додаток до заяви на атестацію вихователя на 1 категорію

Для запуску процедури розгляду документів вихователя, який бажає підвищити кваліфікаційну категорію, необхідно зібрати повний пакет документів, що дозволяє членам атестаційної комісії скласти об'єктивну думку про рівень професіоналізму і педагогічний талант наказом Міністерства освіти України. Обов'язковим додатком до заяви на атестацію вихователя на 1 категорію є наступні документи:

 1. Копія диплому про отримання середньої або вищої педосвіти (в разі зміни прізвища - документ, що підтверджує цей факт), професійну перепідготовку .
 2. Копія результатів попереднього атестаційного оцінювання (при наявності).
 3. Копія свідоцтва про присвоєння кваліфікаційної категорії (при наявності).
 4. Характеристика, завірена завідуючим ДНЗ.
 5. Супровідний лист з місця роботи.

Читати ще по темі: