Архів патології - Видавництво «Медіа Сфера»

ISSN 0004-1955 (Print), ISSN 2309-1266 (Online)

Archive of Pathology / "Arkhiv Patologii"

засновники:

Журнал заснований в 1935 році, є одним з найстаріших періодичних медичних видань в Росії. У ньому публікуються оригінальні дослідження з актуальних питань патологічної анатомії і загальної патології, які висвітлюють найважливіші положення теорії і практики різних хвороб людини (онкологія, інфекційні хвороби, захворювання серця і судин, нефропатологія, професійна патологія, гастроентерологія і ін.), А також експериментальної і географічної патології.

Для ознайомлення широкого кола читачів з новітніми досягненнями вітчизняної і зарубіжної медицини регулярно публікуються передові і оглядові статті, рецензії на найцікавіші вітчизняні та зарубіжні книги, нові дані про сучасні методи дослідження в морфології та молекулярної біології (імуногістохімія, електронна мікроскопія, полімеразна ланцюгова реакція та ін .). Висвітлюються питання організації патологічної служби, викладання патологічної анатомії. Регулярно друкуються статті з історії патологічної анатомії, поміщаються звіти про роботу наукових товариств патологоанатомів, повідомлення про симпозіумах і нарадах.

Журнал розрахований на патологоанатомів, патофізіологів, судових медиків, а також клініцистів.

«Архів патології» представлено в наступних міжнародних базах даних та інформаційно-довідкових виданнях: РИНЦ (Російський індекс наукового цитування), Web of Science (Russian Science Citation Index - RSCI), Scopus, PubMed / Medline, Index Medicus, BIOSIS Previews.

Журнал входить до переліку видань, затверджених ВАК для публікацій матеріалів кандидатських і докторських дисертацій. Видання включено до Переліку автоматично, тому що індексується в міжнародних базах даних.

Актуальний список видань доступний на сайті ВАК - Рецензуються наукові видання, що входять у міжнародні реферативні бази даних і системи цитування (станом на 03.08.2018) .

PЕДАКЦІОННИЙ РАДА:

М. С. Абдуллаходжаева (Узбекистан), В. Х. Анестіаді (Молдова), Ф. Брентон (США), І. С. Деpіжанова (Росія), В. Еніш (Німеччина), Д. Д. Зеpбіно (Україна), Ю.Р. Зюзя (Росія), А.Кваас (ФРН), В. Л. Коваленко (Росія), А.Г. Коршунов (ФРН), Г. І. Лазюк (Білорусія), К. Лапіш (Угорщина), А. Лломбаpт-Бош (Іспанія), Б. Натвані (США), Ю. Н. Соловйов (Росія), В. А. Туманський (Україна), Д. Хармс (Німеччина), А. Ф. Яковцова (Україна)

формат А4
Періодичність - 6 номерів в рік
ISSN 0004-1955 (Print)
ISSN 2309-1266 (Online)

поширення:

  • підписка через каталог агентства "Роспечать"
    • 71406 - для індивідуальних передплатників
    • 71407 - для підприємств і організацій
  • підписка через каталоги альтернативних агентств
  • поширення на спеціалізованих форумах і виставках

Інформація про журналі:

На сайті Наукової електронної бібліотеки (РИНЦ):   https://elibrary
На сайті Наукової електронної бібліотеки (РИНЦ): https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7664
(Всі дані по імпакт-фактором і іншими показниками знаходяться в правому бічному меню - "Аналіз активністю публікацій журналу")

На сайті Scopus:   https://www
На сайті Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/27572

Asp?