Атестація робочих місць

 1. Робочі місця, що підлягають атестації робочих місць
 2. Термін проведення атестації робочих місць
 3. Проведення атестації робочих місць
 4. Карта атестації робочих місць

Увага: атестація робочих місць за умовами праці замінена на спеціальну оцінку умов праці, в зв'язку з прийняттям Закону Російської Федерації «Про спеціальну оцінці умов праці» № 426-ФЗ.

У статті 27 цього Закону встановлено перехідні положення, що захищають права працівників по збереженню гарантій і компенсацій, встановлених в результаті раніше проведеної атестації робочих місць. Якщо до 1 січня 2014 року, тобто з дати вступу в силу Закону № 426-ФЗ, щодо робочих місць була проведена атестація робочих місць за умовами праці, все компенсації зберігаються в повному обсязі до проведення спеціальної оцінки умов праці. Мало того, якщо роботодавець захоче скоротити встановлені доплати, він повинен не тільки провести позапланову Соуто, але і провести заходи, що поліпшують умови праці в порівнянні з діючими. Тільки в цьому випадку роботодавець має право скасувати пільги, встановлені попередньою атестацією робочих місць.

Праця працівників знаходиться під захистом держави. Трудовий Кодекс Російської Федерації гарантує працівникам захист їх права на працю в умовах, що відповідають вимогам охорони праці. При цьому відповідно до обов'язки щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці покладаються на роботодавця. Роботодавець зобов'язаний забезпечити умови праці на кожному робочому місці, що відповідають вимогам охорони праці, а також інформування працівників про умови та охорону праці на робочих місцях, про ризик ушкодження здоров'я та належних їм компенсації і засобах індивідуального захисту.

Одним з інструментів, спрямованих на об'єктивну оцінку існуючих умов праці, є атестація робочих місць (далі - АРМ). АРМ регламентована Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 26 квітня 2011 № 342н.

Умови праці, передбачені трудовим договором, не можуть суперечити вимогам охорони праці, встановленим у нормативних правових документах - правилах з охорони праці, державних стандартах, методики і т.д.

Зазначений встановлює вимоги до проведення АРМ за умовами праці, оформлення та використання результатів АРМ.

Слід зазначити, що процедура АРМ за умовами праці діяла і раніше, відповідно до, затвердженим (далі - наказ № 569). У новому більш чітко визначені вимоги до проведення АРМ за умовами праці, оформлення та використання результатів атестації, в тому числі більш чітко визначені терміни проведення АРМ, склад атестаційної комісії, сукупність ознак аналогічних робочих місць.

У новому більш чітко визначені вимоги до проведення АРМ за умовами праці, оформлення та використання результатів атестації, в тому числі більш чітко визначені терміни проведення АРМ, склад атестаційної комісії, сукупність ознак аналогічних робочих місць

Для виконання даних державних гарантій, керівник організації зобов'язаний:

 1. Забезпечити проведення об'єктивної та прозорої АРМ за умовами праці.
 2. Встановити гарантовані державою компенсації працівникам, чиї умови праці встановлені атестацією робочих місць, як шкідливі або небезпечні.
 3. Письмово ознайомити працівників з результатами атестації робочих місць.

АРМ за умовами праці - це оцінка умов праці, яка проводиться роботодавцем і атестованими організаціями з метою виявлення шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів на конкретних робочих місцях. Результати проведеної АРМ повинні супроводжуватися здійсненням заходів щодо приведення умов праці у відповідність з державними нормативними вимогами охорони праці. Для встановлення державних пільг і компенсацій використовуються тільки результати атестації робочих місць.

АРМ зобов'язані проводити всі організації, без винятку.

Позитивний результат АРМ полягає в досягненні наступних цілей:

Для організації:

 • підвищення продуктивності праці;
 • зменшення оподатковуваної бази;
 • отримання знижок до страхових тарифів;
 • обгрунтування пільг і компенсацій для працівників зайнятих на шкідливих і (або) небезпечних умовах праці

Для суспільства і держави в цілому

 • сприяє дотриманню вироблення заходів по забезпеченню безпеки праці працівників;
 • своєчасне інформування працівників;
 • зниження витрат по виплатах

Приклад Наказу про створення комісії з проведення атестації робочих місць за умовами праці

Робочі місця, що підлягають атестації робочих місць

Атестації підлягають в повному обсязі робочі місця.

Чи не атестуються робочі місця, на яких працівники зайняті роботою на ПЕОМ та копіювально-розмножувальної техніки, які використовуються періодично для потреб організації. Якщо мова йде про промислову друку і копіювання, то дані робочі місця є об'єктом проведення АРМ. Якщо ПЕОМ та побутова техніка використовуються в технологічному циклі, то дані робочі місця підлягають АРМ. Якщо ж побутова техніка не бере участь у виробничому процесі і призначена для особистих потреб, то і атестації ці робочі місця не підлягають.

Пропонуємо Вам ознайомитися з докладною статтею про спеціальну оцінці умов праці

АРМ підлягають робочі місця, де здійснюються такі трудові функції:

 • робота з обладнанням, машинами, механізмами, установками, пристроями, апаратами, транспортними засобами - верстати, транспорт, технологічні лінії;
 • експлуатацію, обслуговування, випробування, налагодження та ремонт обладнання, машин, механізмів, установок, пристроїв, апаратів, транспортних засобів - ремонтні та сервісні цеху, випробувальні лабораторії, пуско-налагоджувальні роботи;
 • роботу з джерелами небезпек, здатними надавати шкідливий вплив на працівника, що визначаються атестаційною комісією виходячи з критеріїв оцінки умов праці;
 • використання електрифікованого, механізованого або іншого ручного інструменту;
 • зберігання, переміщення і (або) застосування сировини і матеріалів.

Термін проведення атестації робочих місць

Періодичність АРМ - не рідше 1 раз в 5 років. Введення нових робочих місць повинен супроводжуватися проведенням позапланової АРМ пізніше один рік з моменту їх створення.

Термін проведення повторної атестації відраховується від дати завершення проведення попередньої атестації.

Датою початку проведення чергової атестації є дата видання наказу роботодавця про затвердження складу атестаційної комісії та графіка проведення атестації.

Позапланова атестація проводиться в наступних ситуаціях:

 • при скаргою працівника, звернення представника працівника з заявою про проведення позапланової АРМ на даному робочому місці.
 • за результатами державної експертизи умов праці, проведеної з метою оцінки якості проведення атестації;
 • відповідно до розпорядження інспектора ГИТ.

Роботодавець зобов'язаний провести позапланову АРМ також у випадках:

 • при проведенні заходів щодо поліпшення умов праці;
 • заміни виробничого обладнання;
 • зміни технологічного процесу;
 • зміни засобів колективного захисту.

Проведення атестації робочих місць

Для того, щоб провести ефективну АРМ, роботодавцю необхідно ознайомитися з самим порядком проведення АРМ, що дозволить забезпечити якість результатів.

У процесі проведення атестації роботодавець здійснює організаційні функції: визначає терміни проведення атестації, видає наказ про проведення АРМ на підприємстві і про її завершення, визначається з вибором акредитованої організації відповідно до встановлених вимог, несе відповідальність за отриманий результат роботи. Керівництво та контроль покладається на атестаційну комісію. До її повноважень входить: складання переліку робочих місць, що підлягають АРМ, оформлення необхідних документів по атестації, карт атестації для кожного робочого місця, розробка комплексу заходів щодо поліпшення умов праці.

Атестуються організація функціонує на принципах незалежності та відсутності зацікавленості. При порушенні цього принципу, атестуються організація зобов'язана розірвати договір надання послуг. Таких організацій може бути кілька.

Для організації та проведення АРМ роботодавцем створюється атестаційна комісія, а також визначається графік проведення робіт з атестації.

Для того, щоб визначитися з термінами проведення перевірки, роботодавець складає графік АРМ, в якому послідовно визначає види робіт і відповідальних за їх проведення.

Комісія проводить складання переліку робочих місць, що підлягають АРМ з подальшим виділенням із загальної кількості аналогічних і нестаціонарних робочих місць (при наявності), після чого атестуються організація приступає до виконання своїх зобов'язань перед роботодавцем в наданні послуг з вимірювання шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів. При наявності переліку, атестуються організація, в свою чергу, може точно визначити час і терміни проведення інструментальних вимірювань для кожного робочого місця.

Після визначення класу умов праці за параметрами впливу шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, виходячи з травмоопасності і забезпеченості засобами колективного захисту, атестуються організація передає протоколи вимірів факторів і їх оцінки членам атестаційної комісії, які на підставі їх заповнюють карти атестації робочих місць.

З цього моменту визначається момент завершення АРМ, тому що після заповнення карт, ведеться підготовка відповідних документів для атестації. Графіком визначається 10-денний термін знайомства роботодавця з результатами АРМ, затвердження звіту про атестацію та видання наказу про завершення. Результати направляються в контрольно-наглядові органи - державної інспекції з праці в суб'єкті РФ.

До складу атестаційної комісії включаються представники роботодавця, спеціаліст з охорони праці, представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників, представники атестуються організації.

наприклад:

Голова комісії з атестації робочих місць - заступник генерального директора з персоналу.

Заступник голови комісії - керівник служби охорони праці.

Член комісії, секретар комісії: Спеціаліст по роботі з персоналом.

Члени комісії: голова профспілкового комітету

Член комісії: представник атестуються організації

Оцінка відповідності умов праці державним нормативним вимогам охорони праці включає в себе: оцінку відповідності умов праці гігієнічним нормативам; оцінку травмоопасності робочих місць; оцінку забезпеченості працівників ЗІЗ; комплексну оцінку умов праці на робочих місцях.

За відповідності умов праці на робочому місці гігієнічним нормативам, невиявленими при оцінці травмоопасності робочого місця невідповідності вимогам охорони праці і відповідність робочого місця вимогам забезпеченості працівників ЗІЗ робоче місце визнається атестованим з комплексною оцінкою умов праці "відповідає державним нормативним вимогам охорони праці".

Для оцінки робочих місць за такими чинниками тяжкості і напруженості трудового процесу, а також визначення часу дії шкідливих факторів (що важливо для обгрунтування права працівників на ті чи інші компенсації за роботу в шкідливих умовах праці) складається фотографія робочого часу (хронометраж робочого часу).

Результати атестації оформляються атестаційною комісією у вигляді звіту про атестацію, до якого додаються:

 • наказ про створення атестаційної комісії та затвердження графіка проведення робіт з атестації;
 • перелік робочих місць, що підлягають атестації за умовами праці; - карти атестації робочого місця за умовами праці, з протоколами вимірювань і оцінок;
 • зведена відомість результатів атестації робочих місць за умовами праці;
 • зведена таблиця класів умов праці, встановлених за результатами атестації робочих місць за умовами праці, компенсацій, які необхідно в зв'язку з цим встановлювати працівникам;
 • план заходів щодо покращення і оздоровлення умов праці;
 • протокол засідання атестаційної комісії за результатами атестації робочих місць за умовами праці (підсумковий);
 • відомості про атестуються організації з додатком копії документів на право проведення вимірювань і оцінок атестуються організацією (атестат акредитації з додатком, що встановлює область акредитації випробувальної лабораторії; копії повідомлення про включення до реєстру акредитованих організацій, що надають послуги з атестації);
 • протоколи засідань атестаційної комісії;
 • висновок (я) за підсумками державної експертизи умов праці (при наявності);
 • припис (я) посадових осіб про виявлені порушення Порядку (при наявності).

Атестаційна комісія розглядає звіт про атестацію протягом десяти календарних днів з дати його надходження, підписує протокол засідання атестаційної комісії за результатами атестації робочих місць за умовами праці (підсумковий) і передає його разом із звітом про атестацію роботодавцю (його представнику).

Роботодавець протягом десяти робочих днів з дати надходження зазначеного протоколу та звіту про атестацію підписує наказ про завершення атестації та затвердження звіту про атестацію, а також знайомить працівника під розпис з результатами атестації його робочого місця.

Після проведення атестації роботодавець протягом 10 календарних днів з дати видання наказу про завершення атестації та затвердження звіту про атестацію на паперовому та електронному носіях направляє зведену відомість результатів атестації робочих місць за умовами праці, а також відомості про атестуються організації в державну інспекцію праці в суб'єкті Російської Федерації.

Відповідальність за проведення атестації, достовірність і повноту надання інформації до державної інспекції праці в суб'єкті Російської Федерації покладається на роботодавця. Відповідальність за достовірність інформації, проведення вимірювань і оцінок покладається на роботодавця і атестує організацію.

Державний нагляд за дотриманням роботодавцем Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 26 квітня 2011 № 342н, здійснюється Мінпраці Росії, а на місцях - територіальними державними інспекціями з праці.

Карта атестації робочих місць

Завантажити шаблон карти атестації робочих місць