Державна освітня установа вищої професійної освіти Киргизько-Російський Слов'янський університет - Державна освітня установа вищої професійної освіти Киргизько-Російський Слов'янський університет

 1. Співробітники УНТЦ «Розвиток ГЗ» КРСУ і МНС КР:
 2. мета Програми
 3. завдання
 4. функції
 5. взаємодії підрозділів
 6. співробітництво
 7. Наукова діяльність
 8. Міжнародна діяльність
 9. Навчальний процес
Details

Директор центру,

Айдаралієв Болотбек Рисбековіч

Адреса: 720000, Киргизька Республіка,
м Бішкек, вул. Кулатова, 11 Телефон: (996-312) 88-25-60 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Співробітники УНТЦ «Розвиток ГЗ» КРСУ і МНС КР:

 • Заступник директора - Садабаева Наргиза Джайлобаевна;
 • 1. Відділ розробки та реалізації проектів ГЗ:
  • Начальник - Супаналіев Рустанбек Сагинбековіч
  • Провідний інженер - Кадиров Абдісейіт
  • Провідний інженер - Токтораліев Біймирза Айтіевіч,
  • Провідний інженер - Джаманкулова Гульнара Мухамедовна
  • Інженер 1-категорії - Тойчубеков Емілбек Алимбаевіч.
 • 2. Відділ навчальних, методичних та інформаційних матеріалів
  • Начальник - Атамбек уулу Медеткан
  • Провідний інженер - Тиналіев Кубаничбай Алтмишевіч
  • Інженер 1-категорії - Нааматов Арстанбека Сатибалдіевіч
 • 3. Постійно діючі навчальні курси
  • Завідувач курсів - Ісаєва кереметь Карибековна
  • Провідний спеціаліст -Торобекова Бегімай Торобековна
  • Провідний спеціаліст - Байсинова Аїда Нурбековна
  • Спеціаліст 1-категорії - Кулукеев Арсен Нурланбековіч

Про Центр

Відповідно до постанови Уряду Киргизької Республіки від 11 вересня 2006-року № 650 «Про затвердження цільової, освітньої, науково-технічної програми« Єдина Державна система прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій (Програма) »» спільним наказом Міністерства надзвичайних ситуацій Киргизької Республіки від 18 серпня 2007 року № 669 та Киргизько-російським Слов'янським університетом від 17 серпня 2007 року № 274 був створений Навчальний науково-технічний центр «Природокористування для прогнозування і преду прежденія надзвичайних ситуацій в гірських умовах »КРСУ і МНС КР.
З метою реалізації постанови Уряду Киргизької Республіки від 7 грудня 2015 року № 840 «Про внесення змін і доповнення до постанови Уряду Киргизької Республіки« Про затвердження Цільової освітньої, науково-технічної програми «Єдина державна система прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій» від 11 вересня 2006 року № 650 було внесено відповідні зміни.
У 2016 році УНТЦ «Природокористування для прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій в гірських умовах» КРСУ і МЧ КР, було перейменовано. Спільним наказом Киргизько-Російського Слов'янського університету №34-П від 01 лютого 2016 року і міністерства надзвичайних ситуацій Киргизької Республіки № 236 від 23 березня 2016 року затверджене нову назву - УНТЦ «Розвиток Цивільного захисту» КРСУ і МНС КР.
УНТЦ «Розвиток Цивільного захисту» КРСУ і МНС КР є Державним координатором і основним виконавцем Цільовий, освітньої, науково-технічної програми «Єдина державна система прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій».

мета Програми

Реалізація постанов Уряду Киргизької Республіки від 6 серпня 2005 року № 357 «Про заходи щодо підготовки фахівців з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій»; від 11 вересня 2006 року № 650 «Про затвердження Цільової освітньої, науково-технічної програми« Єдина державна система прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій »від 7 грудня 2015 року № 840« Про внесення змін і доповнення до постанови Уряду Киргизької Республіки «Про затвердження Цільової освітньої , науково-технічної програми «Єдина державна система прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій» від 11 вересня 2006 року № 650 для підвищення рівня освіти громадян в області з щити населення і території, зниження, пом'якшення, прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

завдання

Подальше вдосконалення систем цивільного захисту та організація освітнього процесу для різних цільових груп населення та осіб приймають рішення.

 • В галузі освіти
  1. Розробка типових навчально-методичних програм для подальшого вдосконалення цивільного захисту та підвищення навчального освітнього процесу.
  2. Розробка навчально-методичної літератури з відповідних дисциплін кафедри.
  3. Організація і проведення постійно діючих навчальних курсів з цивільного захисту, з прогнозом, попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій - для керівників і депутатів айильних аймаків республіки, реального сектора економіки і осіб приймають рішення.

 • В області науково-технічної діяльності
  Подальше вдосконалення науково-технічних обґрунтувань державної системи цивільного захисту та на їх основі організація освітнього процесу по:
  1. нормативно-правового та методичного забезпечення зниження ризику і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій;
  2. системам виявлення небезпек і комплексного аналізу ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
  3. системам моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;
  4. системам зниження ризику, пом'якшення наслідків і захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 • У галузі міжнародного співробітництва
  Здійснення подальшої співпраці з навчальними, науковими центрами Киргизької Республіки і зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями в області державної системи цивільного захисту:
  1. по науковим розробкам в області забезпечення безпеки і захисту населення, території, об'єктів життєдіяльності, природних ресурсів від природних і техногенних катастроф;
  2. організація і участь в міжнародних симпозіумах (конференціях) в області природної та техногенної безпеки і по проектам Концепції Шанхайської організації співпраці (ШОС) з питань цивільного захисту.

Вирішення вищезазначених завдань Центром направлено на формування у різних цільових груп населення свідомості переходу від «реагування та ліквідації» до «попередження та профілактики» надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

функції

Відповідно до напрямків Програми, Центр здійснює такі функції:

 • розробляє і вносить на розгляд в КРСУ і МНС КР проекти нормативно-правових актів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • відповідно до законодавства Киргизької Республіки укладає договори, контракти, угоди з організаціями, вищими навчальними закладами і т.д .;
 • залучає фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів для проведення незалежних експертиз та розробок;
 • відповідно до законодавства Киргизької Республіки за заявками юридичних та фізичних осіб надає в установленому порядку платні послуги у сфері цивільного захисту, зниження і пом'якшення, попередження та профілактики надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
 • організовує роботу щодо забезпечення навчально-методичної бази дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • привертає до науково-дослідної роботи студентів і аспірантів;
 • планує і організовує науково-дослідну роботу за відповідними напрямами;
 • розробляє та подає на затвердження в КРСУ і МНС КР плани робіт по навчально-методичної, науково-методичної та науково-дослідної роботи;
 • організовує діловодство відповідно до встановленої типової інструкції університету.

взаємодії підрозділів

 1. Для досягнення цілей університету в сфері якості освіти і для результативного виконання завдань і функцій Центр взаємодіє з усіма підрозділами університету та регулярно обмінюється з ними відповідною інформацією.
 2. З ректором, проректорами університету - в цілях надання відповідної інформації про роботу з удосконалення якості освіти в університеті.
 3. З деканатами факультетів, кафедрами, управліннями та відділами університету - з питань ефективного функціонування і безперервного вдосконалення системи якості освіти в КРСУ, проведення самооцінки в підрозділах, актуалізації цілей в області якості освіти і розробки плану їх реалізації.
 4. З бібліотеками університету - з питань організації та розширення бібліотечного фонду Центру, а також вирішення проблем забезпечення споживачів (студентів) навчальної та навчально-методичною літературою.
 5. З міністерствами надзвичайних ситуацій, економіки, фінансів, освіти і науки, а також ж з іншими відомствами Киргизької Республіки, Повноважними представниками Уряду Киргизької Республіки та іншими сторонніми організаціями з метою організації постійно діючих навчальних курсів з цивільного захисту, запобігання, профілактики та ліквідації надзвичайних ситуацій - для керівників айильних аймаків республіки і реального сектора економіки.

співробітництво

Центром укладено Генеральну угоду про співпрацю з Департаментом водного господарства Міністерством сільського і водного господарства Киргизької Республіки, Інститутом сейсмології і Інститутом фізики і механіки гірських порід Національною Академією Наук, Киргизьким науково-дослідним проектним інститутом сейсмостійкого будівництва Державного агентства з архітектури і будівництва при Уряді КР. Центр також активно взаємодіє з АГЗ МНС Росії. Налагоджено міжнародні зв'язки з Фондом Ага Хана, АКТЕД, Діпека і іншими. Проводиться робота по проекту «Зниження ризиків стихійних лих від проривів гірських озер на території Північного Тянь-Шаню в умовах глобальної зміни клімату».


Так само укладені договори з державним підприємством «Північний центр з реагування на надзвичайні ситуації» МНС КР, Агентством по поводженню з хвостосховищами при МНС КР, Агентством державної протипожежної служби при МНС КР, Агентством з гідрометеорології при МНС КР (Киргизгідромет), водолазної служби при МНС КР про співпрацю.


З ЗАТ «РН-Киргизнефтепродукт» укладено договір про проведення семінару з навчання Слухачів по темі: «Підвищення стійкості функціонування об'єкта».

Наукова діяльність

Згідно з підписаним меморандумом з Фондом Ага Хана і КРСУ було розроблено та видано навчально-методичний посібник «Киргизстандаги табігий кирсиктар» в кількості 33500 примірників для середніх шкіл республіки, а також придбано мультимедійне обладнання.

На підставі даного меморандуму було організовано та проведено круглий стіл на базі КРСУ. Також співробітники Центру беруть активну участь в республіканських, міжнародних науково-практичних конференціях і круглих столах.

 • 16-травня 2016 була організована і проведена міжнародна науково-практична конференція на тему: «Удосконалення прогнозування та управління стихійними лихами», присвячена 10-річчю Навчального, науково-технічного центру «Розвиток цивільного захисту» кафедри «Захист в надзвичайних ситуаціях» КРСУ і МНС КР.
 • 13-травня 2016 року співробітники УНТЦ «Розвиток цивільного захисту» та кафедри «Захист в надзвичайних ситуаціях» КРСУ і МНС КР. взяли участь в 22-ій сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної організації цивільної оборони (МОГО), яка відбулася в Бішкеку.

Співробітниками Цетру в співавторстві написано більше 80 наукових робіт, в тому числі випущені наступні навчально-методичні посібники для студентів кафедри «ЗЧС» КРСУ і МНС КР »:

 1. Айдаралієв Б.Р., Тиналіев К.А., Садабаева Н.Дж., Атамбек р.м. «Аварійно-рятувальна техніка та інженерно-технічні засоби, що застосовуються при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». Навчальний посібник. - Бішкек: ТзОВ «Адем Басма», 2017. - 272 с.
 2. Айдаралієв Б.Р., Супаналіев Р.С., Атамбек р.м., Садабаева Н.Дж. «Стійкість функціонування об'єктів економіки в надзвичайних ситуаціях». Методичні вказівки до курсових і випускних кваліфікаційних робіт. - Бішкек: ТзОВ «Адем Басма», 2016. 104 с.
 3. Айдаралієв Б.Р., Супаналіев Р.С., Атамбек р.м., Садабаева Н.Дж. Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних та курсових робіт (проектів). - Бішкек: Мара, 2016. - 56 с.
 4. Айдаралієв Б.Р., Супаналіев Р.С., Атамбек р.м., Садабаева Н.Дж. Стійкість функціонування об'єктів економіки в надзвичайних ситуаціях. Методичні вказівки до курсових і випускних кваліфікаційних робіт. - Бішкек: 2016. - 96 с.
 5. Айдаралієв Б.Р., Тойчубеков Е.А., Ордобаев Б.С., Садабаева Н.Дж. «Радіаційна безпека населення і територій Киргизької Республіки». Навчальний посібник. - Бішкек: КРСУ, 2016. - 192 с.
 6. Карабаєв М.Ж., Садабаева Н.Дж. Пам'ятка по наданню першої допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях. - Ош: ТзОВ «Мега Формат», 2016. - 71 с.
 7. Айдаралієв Б.Р., Ордобаев Б.С., Супаналіев Р.С., Садабаева Н.Дж. «Інженерний захист населення і територій від лавин. Основні поняття, визначення, моніторинг, прогноз і заходи. Навчальний посібник". - Бішкек: ІЦ «MARA», 2015. - 115 с.
 8. Айдаралієв Б.Р., Ордобаев Б.С., Супаналіев Р.С., Садабаева Н.Дж. «Інженерний захист територій, будівель і споруд від селевих потоків. Основні положення. Норми і правила ». Навчально-методичний посібник. - Бішкек: КРСУ, 2015. - 154 с.
 9. Айдаралієв Б.Р., Егіза І.А., Ордобаев Б.С., Кенжетаев К.І. «Виготовлення габіонних конструкцій». Навчально-методичний посібник. - Бішкек: КРСУ, 2015. - 32 с.
 10. Айдаралієв Б.Р., Ордобаев Б.С., Садабаева Н.Дж., Абдикеева Ш.С. Вступний курс «Вступ до спеціальності: Захист у надзвичайних ситуаціях». Навчально-методичний посібник. - Бішкек: КРСУ, 2014. - 162 с.
 11. Айдаралієв Б.Р., Ордобаев Б.С., Супаналіев Р.С., Садабаева Н.Дж. «Основи проектування та рекомендації щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплень і затоплень». Навчально-методичний посібник. - Бішкек: КРСУ, 2014. - 150 с.
 12. Айдаралієв Б.Р., Ордобаев Б.С., Супаналіев Р.С., Садабаева Н.Дж., Атамбек уулу М. «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів». Навчальний посібник. - Бішкек: «айати», 2014. - 200 с.
 13. Айдаралієв Б.Р., Ордобаев Б.С., Шамирканов У.М., Садабаева Н.Дж. «Організація і ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за участю позаштатних аварійно-рятувальних формувань». Навчальний посібник. - Бішкек: айати, 2014. - 47 с.

Згідно з підписаною угодою між КРСУ і приміських айильним округом Аламудунский району Чуйської області створено кабінет з цивільного захисту, підписаний договір з Міністерством надзвичайних ситуацій Киргизької Республіки в особі Департаменту прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій з розробки «паспортів безпеки об'єктів економіки».


Складено спільний договір з Маєвським айильним аймаку по розробці нормативно-правової документації з організації цивільного захисту населених пунктів і об'єктів Маєвського айильного аймака.

Міжнародна діяльність

Участь співробітників Центру в міжнародних науково-практичних конференціях:

 • «Вплив зміни клімату на стан сніжно - льодових і водних ресурсів» приурочена до проведення 26-ій сесії Міждержавної ради з гідрометеорології країн СНД. Іссик-Куль, с.Чок-Тал. 10-13 вересня 2014 р. Айдаралієв Б.Р., Садабаева Н.Д .;
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Попередження. Порятунок. Допомога », 17 березня 2016 р Москва-Химки, де за підсумками конференції отримали сертифікат Айдаралієв Б.Р. і диплом Садабаева Н.Дж.
 • XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Попередження. Порятунок. Допомога », присвяченій 25-річчю з дня утворення Академії і 85-річчя цивільної оборони, 16 березня 2017 р Москва-Химки.
 • IX Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Сучасні техніка і технології в наукових дослідженнях», НС РАН, 27-28 березня 2017 року, де за підсумками конференції отримали сертифікати за № 002 і № 029, Айдаралієв Б.Р. і Садабаева Н.Дж.

У березні 2016 року підписано угоду про співпрацю з Академією цивільного захисту МНС Росії.

Колективом Центру створено два методичних кабінету по організації Цивільного захисту органів місцевого самоврядування, створений кабінет з електронною бібліотекою, яка підключена до Інтернету і має доступ до бібліотеки КРСУ. У даній електронній бібліотеці також розміщена вся література з цивільного захисту для студентів, магістрантів і аспірантів кафедри «Захист в надзвичайних ситуаціях» КРСУ і МНС КР. Створено діючий макет по виготовленню габіонних сіток, опрацьовується питання з виготовлення макетів місцевості для проведення практичних занять зі студентами кафедри «ЗЧС» КРСУ і МНС КР.
В даний час Центром ведеться активна робота щодо поліпшення матеріально-технічної бази.

Навчальний процес

Постійно діють навчальні курси за прогнозом, попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

Постійно діють навчальні курси керівників айильних аймаків, голів, депутатів айильних Кенеша, фахівців місцевих органів самоврядування і вчителів-предметників (по географії, біології, хімії та фізики), а також для викладачів коледжів читають курс з безпеки життєдіяльності.
Для проведення занять зі слухачами за затвердженим планом занять залучаються фахівці з міністерства надзвичайних ситуацій КР, міністерства охорони здоров'я КР, міністерства економіки КР, міністерства фінансів КР, міністерства енергетики і промисловості КР, Департаменту водного господарства та меліорації при міністерстві сільського господарства і меліорації КР, Державної інспекції з екологічної та технічної безпеки при уряді КР, Державного агентство у справах місцевого самоврядування та міжетнічних тношеній при уряді КР, Центрально-Азіатського інституту прикладних досліджень землі, страхової компанії «Киргизстан», а також залучаються фахівці Киргизько-Російського Слов'янського університету.

Всі заняття постійно діючих навчальних курсів УНТЦ «Розвиток Цивільного захисту» КРСУ і МНС КР проводяться на базі Центру освіти, науки і культури КРСУ.

Після закінчення лекційних занять слухачам вручається свідоцтво (сертифікат) встановленого зразку від імені міністерства надзвичайних ситуацій Киргизької Республіки і Киргизько-Російського Слов'янського університету. Окремі слухачі отримують грамоти КРСУ і УНТЦ «Розвиток Цивільного захисту». З 2009 року по сьогоднішній день навчальні курси пройшли 3 517 осіб.

Last Updated on Thursday, 25 May 2017 13:48