Державна освітня установа вищої професійної освіти Киргизько-Російський Слов'янський університет

 1. Освітня діяльність і навчально-методична робота кафедри
 2. Навчально-методичний кабінет
 3. Наукова діяльність
 4. Конференції та науково-методичні семінари:
 5. Студентські конференції та заходи:
 6. публікації
 7. статті:
 8. ДПО «Перекладач у сфері професійної комунікації»
 9. факультативи

подробиці

Завідуюча кафедрою,
кандидат педагогічних наук, доцент

Юрченко Марина Геннадіївна

Адреса:

720048, Киргизька Республіка, м Бішкек,

вул. Київська 44, аудиторія 304

Телефон:

(996-312) 43-12-26 Сайт: www.foreign.krsu.edu.kg E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас повинен бути включений JavaScript для перегляду.

«Зміни в суспільстві не можуть не впливати на зміни в підходах до освіти. І наше завдання як педагогів буде вважатися вирішеною, якщо ми не просто озброїмо майбутніх фахівців сумою знань з предмета, а й навчимо їх вчитися, тобто покажемо реальні шляхи добування знань самостійно, мотивовано »

(К.Є. Кашілов)

Міжфакультетська кафедра іноземних мов функціонує з 1994 року з моменту заснування КРСУ. Спочатку кафедра носила назву «Кафедра мов», здійснюючи процес навчання першим і другим іноземних мов (англійська, французька, німецька, італійська), а також державної мови на всіх факультетах університету. З 2000 року кафедра функціонує як самостійна одиниця і веде підготовку студентів з англійської, німецької та французької мов.

Біля витоків кафедри стояли такі досвідчені викладачі, як Кашілов К.Є., Бондаренко В.К., Коміссарова Л.Я., Нагді Л.А., Вишневська Г.А., Шагімуратова Г.Р., Коркмазова Н.І, Румянцева А.Г., Натурино С.А., Хасанова В.Ш.

Першим завідувачем кафедри був призначений доцент Кашілов Костянтин Євгенович. Володіючи відмінними педагогічними та організаторськими здібностями, талантом керівника і наставника молодих, К.Є. Кашілов зумів забезпечити кафедру висококваліфікованими фахівцями, згуртувати колектив кафедри і направити спільні зусилля на виконання основних завдань.

З вересня 2017 року кафедрою завідує доцент Юрченко Марина Геннадіївна. Продовжує зростати авторитет кафедри, удосконалюється методичне та педагогічну майстерність співробітників, якісно підвищується науковий потенціал кафедри.

В даний час на кафедрі працюють кваліфіковані викладачі (штатні та внутрішні сумісники). З них 1 професор, 3 доценти, 29 старших викладачів, 3 викладача, 1 завідувач УМК, 1 методист, 11 старших лаборантів, 1 інженер-програміст.


Кафедра забезпечує підготовку студентів всіх факультетів очної та заочної форм навчання з англійської, німецької та французької мов, здійснюючи профільно-орієнтоване навчання іноземних мов майбутніх фахівців, мотивованих до професійної діяльності і затребуваних в умовах інноваційного розвитку і модернізації системи освіти, здатних використовувати іноземну мову у професійній діяльності в рамках міжкультурного спілкування в умовах міжнародної інтеграції.

Основні напрямки діяльності кафедри:

 • здійснення гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу у ВНЗ;
 • підвищення професійної спрямованості навчально-виховного процесу під час навчання іноземних мов;
 • освоєння сучасних методів навчання іноземних мов;
 • пошук ефективних шляхів організації індивідуальної та самостійної роботи студентів на занятті і поза уроком.

Освітня діяльність і навчально-методична робота кафедри

За кафедрою закріплені наступні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Ділова англійська
 • Діловий професійний іноземну мову
 • Іноземна мова в сфері професійних комунікацій
 • Іноземна мова за фахом
 • Іноземна мова: читання текстів
 • комп'ютерний англійська
 • Перший іноземну мову
 • Практичний курс іноземної мови
 • Професійний іноземна мова
 • Професійна англійська мова
 • Іноземна мова в сфері юриспруденції
 • Професійний перша іноземна мова
 • Іноземна мова в професійній діяльності лікаря
 • Професійно орієнтований іноземну мову

Навчальні групи комплектуються за фахом, а також за рівнем мовної компетенції студентів. У програму дисциплін входить навчання правильному оформленню та написання документів, ділових листів, контрактів, анотацій та рефератів. Студентів готують до ведення дискусій, дебатів і виступу з доповідями перед аудиторією. Щорічно кафедра проводить студентську міжфакультетську олімпіаду з англійської мови.

Щорічно кафедра проводить студентську міжфакультетську олімпіаду з англійської мови

Навчально-методичний кабінет

З метою забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослідної та навчально-методичної роботи при кафедрі функціонує навчально-методичний кабінет, який є спеціалізованим навчально-допоміжним структурним підрозділом кафедри іноземних мов. За роки роботи кафедри співробітниками зібрана бібліотека навчальної літератури, відеотека та фонотека з мов, що вивчаються в університеті. Ця допомога використовуються як під час аудиторних занять, так і для самостійної підготовки студентів при вивченні іноземних мов.

УМК підтримує тісні контакти з центром німецької культури, з інформаційним центром американського посольства, ресурсним центром при посольстві Франції в Киргизстані, а також спецмагазинів Оксфордського видавництва для поповнення списку літератури за спеціальностями і посібників з англійської, німецької та французької мов.


До завдань навчально-методичного кабінету входить оптимізація навчального процесу по мовам шляхом збору, систематизації і обробки новинок літератури та матеріалів з методики викладання іноземних мов для співробітників кафедри і студентів; в тому числі отриманих з мережі Інтернет (CNN, Financial Times, Russian News Journal); надання допомоги співробітникам кафедри в створенні робочих програм з дисциплін, методичних розробок, також в проведенні методичних семінарів кафедри, конференцій, олімпіад і в веденні методичної документації кафедри.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри ведеться в наступних напрямках:

 • педагогічні умови формування комунікативних компетенцій учнів в процесі навчання;
 • компетенції сучасного фахівця;
 • застосування теорій інтелекту для навчання студентів;
 • особливості роботи з відеоматеріалами;
 • інноваційні методи викладання на сучасному етапі;
 • використання інтерактивних технологій в навчальному процесі.

Конференції та науково-методичні семінари:

У 2018-2019 навчальному році були проведені наступні заходи:

 1. Міжвузівська науково-практична конференція «Питання педагогічної майстерності та методики викладання іноземних мов», КРСУ, 22 листопада 2018 року.
 2. Методичний семінар для викладачів кафедри на тему «Інтернет освіту», жовтень 2018 р Шевцова А. С.

У 2017-2018 навчальному році були проведені наступні заходи:

 1. Міжнародна науково-практична конференція з питань педагогічної майстерності та методики викладання іноземних мов. 24 листопада 2017 р
 2. Науково-методичний семінар на тему «Застосування картин на уроках іноземної мови». 14 грудня 2017р.
 3. Методичний семінар «Метод Case-Study як сучасна технологія професійно-орієнтованого навчання студентів». 15 березня 2018 р
 4. Методичний семінар «Самостійна робота студентів як форма організації навчального процесу у ВНЗ». 18 квітня 2018 р
 5. Онлайн семінар «Програмне забезпечення SDL Trados Studio 2017 роботі перекладача». 12 лютого 2018 р

Студентські конференції та заходи:

2018-2019 уч. рік

 1. Студентський фестиваль англійською мовою, присвячений «Всесвітніх ігор кочівникам», ФАДіС. Відповідальні Адибаева Б.Д., Сидикова Ж.А. 29 жовтня 2018 року
 2. Відкрита он-лайн олімпіада з лексики англійської мови "Dictionaries are Students 'Best Friends", організована Державним соціально-гуманітарним університетом м Коломна, РФ, в якій взяли участь студенти російських і зарубіжних вузів, в тому числі 28 студентів КРСУ. 23-25 ​​листопада 2018 р
 3. Студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми Киргизстану та шляхи їх вирішення". Студенти ФМО і ЮФ. 2 листопада 2018 р
 4. Міжнародна студентська он-лайн конференція англійською мовою, «Класичне літературна спадщина». КРСУ і БелГУ (Росія). 14 грудня 2018 року.
 5. Відкрите заняття в рамках «Community Project» для студентів юридичного коледжу КРСУ на тему: «The Need of Rules». Організатори: студенти 2 курсу ЮФ Кидирова Жибек і Алмазбекова Раміля. 20 грудня 2018 р
 6. Міжнародна студентська науково-практична конференція «Євсевій - 2019». - Саранськ, 27-28 березня 2019 р Участь он-лайн.
 7. Міжвузівська студентська науково-практична конференція на тему «Contemporary topics in law and difficulties in translating of professional text», студенти 1-3 курсу юридичного факультету КРСУ і Міжнародного університету Киргизстану. 3 травня 2019 р
 8. Студентська науково-практична конференція для студентів ЕтФ «Інноваційні технології в освіті». 3 квітня 2019 р
 9. Студентська науково-практична конференція для студентів ЕФ «Інновації та перспективи розвитку в економіці». 25 квітня 2019 р
 10. Міжфакультетська студентська олімпіада з англійської мови:
  • академічна частина 13 березня 2019 р
  • творча частина 26 квітня 2019 р


2017-2018 уч. рік

 1. Інтелектуальна гра на англійській мові з участю всіх факультетів КРСУ. 4 квітня 2017 р
 2. Ділова гра «Law is law» зі студентами 1 курсу юридичного факультету. 4 травня 2017 р
 3. Щорічна студентська конференція на ЕтФ «Інноваційні технології». 12 травня 2017 р
 4. Студентська конференція на ЕФ «Глобальна економіка в умовах зниження економічного зростання в 21 столітті», для студентів I, II курсів економічного факультету. 29 квітня 2017 р
 5. Студентське захід, присвячений «Всесвітніх ігор кочівників» англійською мовою. 27 жовтень 2017 р
 6. Лекція запрошеного фахівця з культурології Мішель Беррон для студентів 2 курсу гуманітарного факультету по темі «Сучасне мистецтво: вчора, сьогодні, завтра». 14 березня 2017 р

публікації

методичні посібники

2018-2019 рік

 1. Юрченко М. Г. Journalism as it is: навчальний посібник. - Бішкек: КРСУ, 2018. - 144 с.
 2. Ольховський Д.А. «Англійська мова для економістів» для студентів 2 курсу факультету міжнародних відносин. Методичний посібник. - Бішкек: КРСУ, 2018. - 51 с.
 3. Докучаєва Є.В., Салієва С.П., Лукіна Л.М .. Англійська мова: методична розробка для магістрантів-філологів за фахом "Російська мова як іноземна". - Бішкек: КРСУ, 2018. - 71 с.
 4. Докучаєва Є.В., Лукіна Л.М., Акматова Е.Д., Салієва С.П. Методична розробка для читання спеціальних текстів для студентів бакалаврату 1-2 курсів за спеціальністю «Реклама і зв'язки з громадськістю». - Бішкек: КРСУ, 2018. - 72 с.
 5. Юрченко М.Г., Кім Н.В. Навчальний посібник «Розвиток умінь працювати з оригінальними текстами» для студентів, магістрантів і аспірантів архітектурно-будівельних напрямів. - Бішкек: КРСУ, 2019. - 156 с.
 6. Пономарьова М.М. Методична розробка по книзі M.Malherbe "Les religions" для студентів 3 - 4 курсів за спеціальністю «Релігієзнавство». - Бішкек: КРСУ, 2019. - 52 с.
 7. Тян Є.В. «International Conflicts». Методична розробка для студентів старших курсів факультету Міжнародних відносин КРСУ напрямків «Міжнародні відносини», «Міжнародна політика», Міжнародна журналістика ». - Бішкек: КРСУ, 2019.

2017 рік

 1. Юрченко М.Г. Навчальний посібник для студентів бакалавр міжнародного факультету за спеціальністю «Журналістика» 2017 р
 2. Волкотрубова А.В., Курненкова Т.В. - навчальний посібник «Professional English« Forensic Science Service »для студентів 2 курсу юридичного факультету за спеціальністю« Судова експертиза », з грифом МОН КР 2017 р
 3. Львова Е.Н. Методична розробка для студентів - бакалаврів 1-2 курсів гуманітарного факультету за спеціальністю «Реклама» 2017 р
 4. Докучаєва Є.В., Лукіна Л.М., Салієва С.П. Методична розробка за підручником Агабекян І.П. (Контрольно-вимірювальні тести) для студентів - бакалаврів 1-2 курсів гуманітарного факультету 2017 р

статті:

 1. Волкотрубова А.В. «Використання IT - технологій в стимулюванні пізнавальної самостійності студентів» // Наука, нові технології та інновації Киргизстану. - Бішкек, 2018. № 9, С.124-126.
 2. Волкотрубова А. «Використання електронних баз, даних (ресурсів) у викладанні англійської мови» // Наука, нові технології та інновації Киргизстану. - Бішкек, 2018. № 9 С. 131-133.
 3. Ібрагімова Ф.Т. «Unser Stil im Umgang mit Lehrwerken» // Deutsch in Kirgisistan. Jubilӓumsausgabe. - Бішкек, 2018-2019, С 22-26 (співавтор Атакеева А.)
 4. Юрченко М. Г. До питання про проблему відбору та визначення інноваційного потенціалу ключових (надпредметних) компетенцій. [Текст] / М.Г. Юрченко // Вісник КРСУ. - Бішкек, 2018. - №1. - Т. 18.
 5. Юрченко М.Г. Інтелектуальні і комунікативні компоненти в структурі іншомовних здібностей особистості. Вісник Київського державного університету ім. І. Арабаева. - Бішкек, спецвипуск - 2018. - С. 171-174.
 6. Юрченко М. Г. Психологічні особливості соціалізації як основа особистісно-професійного становлення. Збірник наукових статей міжнародної науково-практичної конференції «Людина як суб'єкт життєдіяльності». - Бішкек, 2018. - С. 251-262.
 7. Пономарьова М.М., Юрченко М.Г. Методологічні аспекти організації освітнього процесу студентів, які навчаються за програмою додаткової освіти «Перекладач у сфері професійної комунікації». Вісник КРСУ. - Бішкек, 2019. - № 2. - Т. 19. - С. 77-81.
 8. Пономарьова М.М. Засоби для оволодіння компетенціями при навчанні перекладу. Вісник КРСУ. - Бішкек, 2019. - № 2. - Т. 19. C.72-77.
 9. Юрченко М. Г. Когнітивно-концептуальні одиниці, що визначають ідіостиль творчості Ч. Айтматова. Збірник наукових праць за підсумками 4-ї міжнародної наукової конференції з когнітивної фразеології. - Білгород, 2019. - С. 238-241.
 10. Валімамедова М.Г. «Специфіка молоді російськомовних періодичних видань в Киргизстані в період незалежності». Вісник РУДН. Москва 2019.
 11. Волкотрубова А.В. Стаття «Сутність і значення самостійної роботи в пізнавальної діяльності» // Вісник Киргизько-Російського Слов'янського університету. Серія гуманітарних наук. Том 16. - №12. - Бішкек, 2016.
 12. Волкотрубова А.В. Стаття «Навчальні вміння як фактор розвитку пізнавальної самостійності» // Вісник Киргизько-Російського Слов'янського університету. Серія гуманітарних наук. Том 17. - №4. - Бішкек 2017.
 13. Волкотрубова А.В. Стаття «Мотивація навчання як умова розвитку пізнавальної самостійності» // Вісник Киргизько-Російського Слов'янського університету. Серія гуманітарних наук. Том 17. - №4. - Бішкек 2017.
 14. Юрченко М.Г. «A primer of content-based instruction» // Вісник КРСУ. - Бішкек, 2017. - №4. - Т. 17.
 15. Юрченко М.Г. «До питання про використання сучасних технологій при оцінюванні знань учнів в процесі навчання іноземним мовам» // Известия КДТУ ім. І. Раззакова. - №2 (42). - Бішкек 2017.
 16. Юрченко М.Г. «Навчання іноземної мови, засноване на ефективної інтеграції змісту основних навчальних дисциплін і мовної складової» // Вісник СГУ ім. Н. Г. Чернишевського 2017 р
 17. Пономарьова М.М. «Оволодіння міжкультурні компетенціями на заняттях французької мови» // Вісник КРСУ. - Бішкек, 2017. - №4. - Т. 17.
 18. Пономарьова М.М. «Деякі явища відносності і мінливості літературної норми у французькій мові» // Вісник КРСУ. - Т. 17. №9. - Бішкек 2017.
 19. Юрченко М. Г. До питання про проблему відбору та визначення інноваційного потенціалу ключових (надпредметних) компетенцій »// Вісник КРСУ. - №1. - Т. 18. - Бішкек, 2018.

Додаткові послуги та проекти

TOEFL IBT

У 2017 році кафедра іноземних мов КРСУ отримала сертифікат на право проведення іспиту TOEFL IBT спільно з центром тестування КРСУ, що дає можливість студентам, магістрантам, аспірантам і викладачам здати міжнародний іспит з англійської мови UNIFY / TOEFL IBT і отримати сертифікат Міжнародного Центру Тестування Прінстонського університету.

Основна мета UNIFY / TOEFL IBT - оцінити рівень підготовки тих, для кого англійська не є рідною мовою, що є необхідною умовою для вступу до коледжів та університетів, магістратуру та аспірантуру США, Канади та інших країн. Сертифікат з результатами тесту необхідно мати і для участі в зарубіжних програмах з обміну, а також в програмах закордонних стажувань, при працевлаштуванні в іноземну компанію, для роботи в міжнародних проектах, як в Киргизстані, так і за кордоном.

ДПО «Перекладач у сфері професійної комунікації»

З вересня місяця 2017 року кафедрою іноземних мов запущена додаткова професійна освітня програма по спеціалізації «Перекладач у сфері професійної комунікації» Дана програма дає можливість студентам старших курсів, а також особам, які мають вищу освіту, підвищити рівень володіння англійською мовою до рівня перекладача в сфері професійної комунікації.

Заняття проводяться провідними доцентами і викладачами кафедри іноземних мов КРСУ. Тривалість навчання - 1 рік (2 навчальних семестри). Після закінчення курсу видається диплом встановленого зразка про проходження професійної перепідготовки в КРСУ.

факультативи

З 2015 уч. року для студентів та співробітників ВНЗ, які бажають поглибити і розширити знання англійської мови, кафедрою іноземних мов проводяться додаткові заняття (факультативний курс).

Оновлене 31.05.2019 9:54