Перездача іспиту в вузі

  1. Як перездати держіспит в вузі
  2. Терміни перездачі іспиту
  3. Чи можна перездати держіспит для підвищення оцінки

ДПА у вищій школі, хоч і схожа на фінальний ривок через мінне поле, на іншому кінці якого чекає заповітний диплом, але не виключає права на помилку. Шанс виправити критичне становище і реабілітуватися після проваленого випробування є - це перездача іспиту у ВНЗ з акредитацією і без неї, навіть якщо промашка вийшла з неповажної причини.

Як перездати держіспит в вузі

згідно   наказом Міністерства освіти та науки № 636   , Що регулює проведення ДПА, студент, який не склав хоча б один випускний іспит, відраховується з вищого навчального закладу з довідкою про навчання замість диплома про вищу освіту згідно наказом Міністерства освіти та науки № 636 , Що регулює проведення ДПА, студент, який не склав хоча б один випускний іспит, відраховується з вищого навчального закладу з довідкою про навчання замість диплома про вищу освіту. Але при бажанні поборотися за нього можна. Для цього треба написати заяву про відновлення на період перездачі, за тривалістю збігається з тимчасовими лімітами, встановленими календарного плану державної атестації для відповідної освітньої програми - неважливо, бакалаврату, специалітети або магістратури.

Згідно із законом вуз зобов'язаний відновити студента на цей термін і надати йому можливість повторно здати державний іспит, пропущений з неповажної причини або за який була отримана незадовільна оцінка.

Держіспит можна перездавати два рази.

Якщо просто не влаштовує відмітка, домогтися перездачі можна, особисто подавши апеляцію пізніше наступного після оголошення результатів робочого дня. Вона розглядається комісією не довше двох днів (згідно поправкам до наказу необов'язково в присутності студента, але його зобов'язані повідомити про місце і час засідання). Якщо прийнято рішення про задоволення протесту, результат іспиту анулюється і призначається перездача, яка проводиться до 15 липня. Її підсумки вже є остаточними і не підлягають перегляду.

Терміни перездачі іспиту

Студентам, котрі провалили підсумкові атестаційні іспити з неповажних причин, наказ Міністерства освіти та науки дозволяє повторно здавати державні іспити не раніше ніж через 10 місяців і не пізніше закінчення п'яти років з моменту невдалої спроби.

Випускники, які не проходили ДПА з поважних причин, мають право на перездачу протягом півроку без винятку з вузу.

Головне - вчасно (в день, зазначений в довідці для виходу на заняття після хвороби, або відразу ж після повернення з відрядження, зі змагань і т. Д.) Надати до навчального відділу документи, що підтверджують форс-мажорні обставини, що перешкодили вчасно здати держ. Студент, який пропустив один держіспит з поважних причин, допускається до проходження інших випробувань, якщо вони є в графіку.

Інститути та університети мають право встановлювати власні, більш жорсткі, терміни перескладання. Наприклад, порядок проведення ДПА Вищої школи економіки бакалаврам та спеціалістам для другої спроби відводить максимум чотири роки, магістрам - два.

Чи можна перездати держіспит для підвищення оцінки

Згідно із законом повторні підсумкові випробування призначаються студентам, що продемонстрували підготовку, яка не відповідає мінімальному закріпленому ФГОС ВО рівню: просто кажучи, здали іспит на двійку. Будь-яка інша позначка, в тому числі трійка або четвірка, як би прикра для відмінника вона не була, означає, що випускник підтвердив відповідність своїх знань вимогам освітнього стандарту. Отже, підстав для перездачі іспиту в цьому випадку немає. Згідно із законом повторні підсумкові випробування призначаються студентам, що продемонстрували підготовку, яка не відповідає мінімальному закріпленому ФГОС ВО рівню: просто кажучи, здали іспит на двійку

Порядок проведення підсумкової атестації вищих навчальних закладів розробляють самостійно, але з опорою на федеральне положення про ДПА, тому університети та інститути навіть у виняткових випадках не допускають можливості перездачі держ іспитів претендентами на червоний диплом, які отримали позначки нижче відмінних. Дозволяється повторне складання тільки поточних атестацій: чи не більше трьох позитивних оцінок за всі роки навчання, і встигнути треба мінімум за 6 місяців до закінчення повного курсу навчання і проведення ДПА.

Порядок перездачі поточного іспиту для підвищення бала:

  1. Заява на ім'я декана з проханням дозволити перездачу на п'ятірку. Воно повинно бути подано не пізніше ніж за півроку до завершальної програму ДПА.
  2. Схвалена главою факультету клопотання видається на кафедру, яка візує його у ректора і призначає дату іспиту.

Якщо студент запізнився із заявою, навчальна частина з дозволу ректора може (але не зобов'язана) піти назустріч червонодипломника і організувати повторне складання.

Загалом, головне - не панікувати, навіть якщо незрозуміло, що робити, якщо не здав держіспит у вузі, і здається, що все втрачено. Відправляйтеся в деканат, уточніть терміни подачі заяви і процедуру повторної атестації, а далі - спокійно готуйтеся до неї: досвід вже є, а це великий плюс. Залишається заповнити прогалини в знаннях - і все буде відмінно. Або добре, що теж непогано.