Страхування життя

Опубликовано: 25.05.2018


Ліга страхових організацій України

Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) — найвпливовіше об’єднання учасників ринку страхових послуг України, яке створене у 1992 році з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг.

За роки свого існування Ліга страхових організацій України досягла значних успіхів і користується авторитетом та повагою серед страхових компаній, органів державної влади та організацій-партнерів ЛСОУ.

Ліга страхових організацій України здійснює свою діяльність на засадах законності, гласності, самостійності та незалежності від державних структур, рівноправності членів Ліги, довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Ліги.

Адреса ЛСОУ: Україна, 02660, Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11А, офіс 500. Тел: +38 (044) 516-82-30, 516-85-28

+38 (044) 516-82-30, 516-85-28

© 2010. Дизайн: Фориншурер— тематические СМИ про страхование, страховые рынки и страховые компании